Menu

Betingelser for bruk av Visit Telemark og Visit Sørlandet sin fotobank

Betingelser for bruk av bilder

Bildene er til fri bruk, dersom ikke annet er oppgitt på det enkelte bildet, for alle som har til hensikt å markedsføre, skape interesse for, eller på annen måte bygge et omdømme av Telemark, Sørlandet og herunder lokale destinasjoner som reisemål.

Bilder kan benyttes vederlagsfritt for naturlige samarbeidspartnere av Visit Telemark og Visit Sørlandet (inkl. lokale reisemålorganisasjoner som er med i bildebasen). Dersom bruker representerer en kommersiell aktør som ønsker å benytte bilder til promotering og salg av egen virksomhet, må man kontakte info@visitsorlandet.com.

Fotografens navn skal alltid angis ved enhver bruk av bilder. Krediteringen skal skje på selve bildet eller rett i nærheten av bildet. Krediteringen kan også gjøres via mouse-over funksjon på websider eller i applikasjoner der dette er mer hensiktsmessig.

Det kan gjøres endringer i form av utsnitt av fotografiene. Det kan dog ikke gjøres endringer i form av utsnitt på bilder som viser folkemengder (mer enn 4 personer), arrangementer o.l. uten skriftlig forhåndssamtykke av Visit Telemark AS og Visit Sørlandet AS. Fotografiene må ikke manipuleres. Fotografiene må ikke endres eller gjengis slik at fotografens anseelse blir krenket.
Fotografiene som er bestilt, kan kun benyttes i produksjonen bestillingen er gjort for. De må deretter slettes. Ønskes fotografiene benyttet i ytterligere produksjoner, må fotografiene bestilles på nytt. Fotografiene må heller ikke lånes ut, selges, overleveres eller på annen måte overdras til andre. Filnavn på bildene må ikke endres.

Ved manglende kreditering/feilkreditering vil det bli fakturert for bruken i henhold til den enkelte fotografs gjeldende satser. Dersom betingelsene for bruk av fotografiene for øvrig ikke overholdes (dvs. med unntak av manglende/feil kreditering), vil det bli avkrevd en overtredelsesbot. Ved feil bruk og manglende/feil kreditering, vil det både bli avkrevd overtredelsesbot og bli fakturert for bruken i henhold til den enkelte fotografs gjeldende satser.

Visit Telemark AS, og Visit Sørlandet AS og lokale reisemålselskap som er en del av bildebasen står fritt til å tilbakekalle bruksretten til fotografiene og/eller å utestenge brukeren fra fremtidig bruk av fotobanken. Bilder merket med; «kan IKKE brukes i sosiale medier» er ikke tillatt brukt på sosiale medier (så som Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest og lignende).